Viskositetsmätning

VAF Viskositetsmätare har traditionellt främst används vid kontroll och reglering av viskositeten på HFO/ISO-oljor till fartygsmotorer men de nya elektroniska systemen används idag för alla typer av motorer och brännare. Anledningen till att viskositeten behöver mätas och regleras är för att skydda fartygets motorer och optimera bränsleförbrukningen. Motortillverkarna specificerar att bränslet ska hålla en bestämd viskositet för att motorerna ska fungera optimalt.

Viskositetsmätning förekommer även generellt inom industrier där vätskors viskositet är avgörande för drift, funktion eller slutprodukt.

Ladda ned