Viskositetsmätning

Viskositetsmätning förekommer även generellt inom industrier där vätskors viskositet är avgörande för drift, funktion eller slutprodukt.

Viskositetsmätare XL7 serie används runt om i världen. Den gör viktiga vätskemätningar för processer där rätt viskositet av produkt är avgörande.

Viskositetsmätare ViscoJet 100 är designad för kontinuerlig on-line viskositetsmätning i processtyrningsmiljöer som kräver hög upplösning och noggrannhet med utmärkt repeterbarhet. 

Viskositetsmätare Viscolite VL 7 är ett perfekt instrument för punktmätning av viskositet på en fjärrplats, i laboratoriet eller i en fabrik.

VAF Viskositetsmätare har traditionellt främst används vid kontroll och reglering av viskositeten på HFO/ISO-oljor till fartygsmotorer men de nya elektroniska systemen används idag för alla typer av motorer och brännare. Anledningen till att viskositeten behöver mätas och regleras är för att skydda fartygets motorer och optimera bränsleförbrukningen. Motortillverkarna specificerar att bränslet ska hålla en bestämd viskositet för att motorerna ska fungera optimalt.