Badger Vippskivemätare RCDL

Badger Meter Vippskivemätare RCDL är en typ av deplacementmätare. En skiva används för att avgränsa och mäta ett specifikt deplacement. 

  • Mätning på lågviskösa (upp till 700 mPas) vätskor som vatten, dieselolja, kemikalier m m
  • Hus av Plast, Brons eller Syrafast stål
  • Tätningarna av Buna eller Viton®
  • Kan förses med elektronik för lokal avläsning, totalräkneverk, pulsutgång, mA-utsignal
  • Flödesområden 1...643 l/min
  • Arbetstryck max 16 bar

Video