Badger Ultraljudsmätare E-series

Den elektroniska Badger Meter E-Series®-mätaren använder ultraljuds- och solid state-teknik i ett kompakt, helt inkapslat, väderbeständigt och UV-resistent hus för bostads- och kommersiella applikationer.

Elektronisk mätning ger information och data som vanligtvis inte är tillgängliga via traditionella mekaniska mätare och register, såsom flödeshastighet och omvänd flödesindikering, samt eliminerar mätfel på grund av sand, suspenderade partiklar och tryckfluktuationer.

E-serien® är utformad för att följa OIML R49-1 och 4064-1.

Video

Funktionsprincip

 

När vatten strömmar genom mätröret skickas ultraljudssignaler växlevis med och emot flödesriktningen. Hastigheten bestäms sedan genom mätning av tidsskillnaden mellan mätningen med och emot flödet. Total volym beräknas från den uppmätta flödeshastigheten med användning av vattentemperatur och rördiameter. LCD-skärmen visar totala volymen och larmförhållandena, samt kan växlas för att visa flödeshastighet.

Användningsområde

Ultraljudsmätare i E-serie kan användas för mätning av dricksvatten i bostadstäder, kommersiella och industriella verksamheter. De är idealiska för användning i icke-potabla applikationer, bevattningsapplikationer eller vid mindre optimala vattenförhållanden där små partiklar existera.