Timm Jordningsutrustning

Timm Technology GmbH är en ledande utvecklare och tillverkare av högkvalitativ säkerhetsteknik "Made in Germany" för områdena intelligent explosionsskydd och förnybar energi. Sedan 1963 garanterar deras produkter högsta nivå av säkerhet för att skydda människor, miljö och företags tillgångar.

Runt om i världen skapar Timms elektroniska mät- och kontrollutrustning säkerhet på tankfarmar, hamnar och industrianläggningar. Dessa specialanpassade produkter är särskilt utformade för att möta kraven inom explosionsklassade (ATEX) miljöer, främst inom den petrokemiska industrin, till exempel för att säkerställa lastning och lossning av brandfarliga vätskor eller fasta ämnen, eller för att kontrollera tillträde till avgränsade områden.

Timm Technologys intelligenta explosionsskyddskoncept (IEPC) gör att deras enheter kan sättas i drift och även underhållas mycket enkelt, samtidigt som de fortfarande följer högsta säkerhetsstandarder. Detta är en av anledningarna till att Timm Technology anses vara den tekniska ledaren inom sitt verksamhetsområde.

  • Timm Bite Jordningsklämmor
  • Timm Bite Jordningskablar
  • Timm Jordningselektronik