SikaDel Leveransrapportering

Genom att ansluta pulsutgången från valfri flödesmätare till SikaDel Leveransrapporteringssystem kan mängen leverarad produkt dokumenteras på den tillhörande skrivaren.