Vaf T-Sense Vridmomentsmätsystem

  • Användningen av Vaf T-Sense Vridmomentsmätsystem innebär effektivitetsförbättring, överbelastningsskydd och förebygger stilleståndskostnader. Inom sjöfartsnäringen har dessa mätsystem lett till bränslebesparingar på upp till 5 %. Systemet bygger på extremt noggrann optisk sensorteknik och kan monteras kring drivaxlar för kraftöverföring.
  • T-Sense Optiskt Vridmomentsmätsystem används för motordrivna installationer i alla typer av kraft- och framdrivningssystem. Exempelvis kontinuerlig mätning av uteffekt på fartygsmotorer, kontinuerlig mätning av effektförbrukning, kontinuerlig övervakning av vridmoment, hastighet och effektnivåer och direkt visuell kontroll av förändringar i motorns inställningar.
  • Med PEM4 Propulsion Efficiency Monitor har Vaf utvecklat ett helt nytt övervakningssystem som bygger på många års erfarenhet och beprövad teknik, men med modern användarvänlig elektronik.

Video