Vaf Oilcon ODME-System

  • Oilcon® Mark 6 Övervakningssystem är ett helt automatiskt system för kontinuerlig övervakning av olja och andra föroreningar i ballastvatten och avloppsvatten. Det kräver inga tillsatser av lösningsmedel för sin drift, vilket innebär ingen miljöpåverkan och låga driftskostnader.
  • Systemet grundar sig på den unika multipelspridningsteknik som Vaf har fått världspatent på. En teknik som ger extremt hög noggrannhet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet i installation och drift.
  • Oilcon® Mark 6 följer MARPOLs regelverk och är det system som klarar av att detektera flest antal kemikalier, vilka framgår i Annex I och II.
  • System finns även framtagna för offshore och landbaserade applikationer för liknande övervakningar av vatten.