IMO 2020

Kommer du att bränna pengar liksom bränsle efter IMO 2020?

Den 1 januari 2020 trädde nya IMO-förordningar i kraft. Ändringarna minskar den tillåtna svavelgränsen i marinbränslen från 3,5% till 0,5%. För en industri som använder mycket stora mängder bränsle innebär förändringarna en stor påverkan.

För att uppfylla kraven kan man antingen installera system för reducering av svavel i utsläppen (skrubber) eller övergå till lågsvavliga bränslen. De flesta fartyg kommer att behöva köra på nya bränslen. För att uppnå det låga svavelinnehållet kommer de flesta nya bränslen att vara blandningar. Det finns ingen standard för dessa blandningar. Regionala skillnader förväntas baserat på råmaterial. Varje blandning har sina egna kemiska och fysikaliska egenskaper. Specifikt har varje blandning sannolikt olika viskositetsegenskaper.

Betydelsen av rätt viskositet

Motortillverkaren anger optimal injektionsviskositet. Rätt injektionsviskositet leder till den bästa finfördelningen av bränsledropparna. Viskositeten är därför avgörande för att bränna effektivt och maximera energiinnehållet. När viskositeten inte är optimal, reduceras effektiviteten med normalt ca 2%.

Icke optimal användning av dyrare bränsle är inte önskvärt. Men det finns andra kostnader i samband med en ineffektiv användning av bränslen. En mindre uppenbar kostnadskälla döljer sig i förbränningseffektivitet. En ökning av avgasutsläppen, vilket leder till ökade avlagringar i avgassystemet, resulterar i högre underhållskostnader.

Viskositet och temperatur

Många tror att manuell temperaturreglering av bränsle ombord är tillräckligt för att säkerställa effektiv förbränning. Detta är inte fallet. Endast kontinuerlig viskositetsstyrning, baserad på exakta mätningar, leder till optimal förbränning och bästa användning av bränslets energiinnehåll.

Välja rätt viskositetsmätare

Under många år var industristandarden kapillärviskositetsmätare. Idag är det dock allmänt accepterat att elektroniska viskositetsmätare med rotationsvibrationsmätning är överlägsna. Elektroniska mätare ger mycket noggranna mätningar. Det är en beprövad och pålitlig teknik i den tuffa miljön ombord på ett fartyg. Rotationsvibrationstekniken är inte känslig för varken vätskehastighet eller tryckvariationer. Detta gör den till den optimala teknologilösningen för viskositetsmätning online.

Moderna viskositetsmätare med rotationsvibrationsteknik mäter idag även densitet. I kombination med en deplacementflödesmätare konverteras den till massflödesmätning. Detta ger noggrannhet över ett stort mätområde med minimalt tryckfall.