Elektronisk förinställning 2-stegs

På displayen i den elektroniska förställningen ställs önskad leveransvolym in och därefter startas fyllningen. När ca 90-95 % av volymen levererats (inställbart) ges en signal till en pneumatiska 2-stegsventil (som sitter monterad på flödesmätaren) att kraftigt minska flödet. När sedan önskad volym levererats stängs flödet av helt.

Genom att stänga av en leverans i två steg förhindras tryckstötar i ledningsssystem som annars skulle uppstå om flödet tvärt stängdes av.

När leveransen är klar skrivs automatiskt ett leveranskvittot på kvittoskrivaren, om papper finns i skrivaren, annars måste papper sättas och knappen "Reset" på displayen tryckas in.

OBS! Ett redan utskrivet leveranskvitto går ej att skriva ut igen.

AntalArtikelnr.BenämningBeskrivning
791-10416SikaDos V Doseringssystem / SS, 230 VAC, special