Fyllningssystem med 2-stegs avstängning

Fyllningssystem med elektronisk förinställning och avstängning i två steg. Systemet består av en flödesmätare med en pneumatisk 2-stegsventil, ett elektroniskt förinställningssystem 2-steg och en kvittoskrivare för utskrift av leveranskvitto.

På displayen i den elektroniska förställningen ställs önskad leveransvolym in och därefter startas fyllningen. När ca 90-95 % av volymen levererats (inställbart) ges en signal till den pneumatiska 2-stegsventil att kraftigt minska flödet. När sedan önskad volym levererats stängs flödet av helt.

Genom att stänga av en leverans i två steg förhindras tryckstötar i ledningsssystem som annars skulle uppstå om flödet tvärt stängdes av.

När leveransen är klar skrivs automatiskt ett leveranskvittot på kvittoskrivaren, om papper finns i skrivaren, annars måste papper sättas och knappen "Reset" på displayen tryckas in.

OBS! Ett redan utskrivet leveranskvitto går ej att skriva ut igen.