Depåautomation

MultiLoad II är ett system för hantering av:

  • Många lastarmar
  • Många flödesmätare
  • Många produkter
  • Många additiv

MultiLoad II är designad att vara skalbar och därmed passa behoven för i princip alla tänkbara lastningsapplikationer. MultiLoad II kan sömlöst integreras med automationssystem.