Bränsleförbrukningssystem

  • Mätning av bränsleförbrukning (bränsleförbrukningsystem eller nettoförbrukningssystem) kan göras på alla motoranläggningar för energiproduktion och framdrivning. Olika typer av drivmedel kan mätas såsom tjocka eldningsoljor (HFO), marindieselolja (MDO) eller biooljor.
  • Beroende på bränslesystemets utformning och kundens önskemål kan en eller flera flödesmätare användas i kombination med temperaturkompensering för att erhålla bästa möjliga mätnoggrannhet.
  • Flödesmätare med mycket hög noggrannhet (ned till 0,2 %) och hög repeterbarhet (0,05 %) som inte påverkas av varken tryck, temperatur eller viskositet på bränslet.

Video