Automatiska Pistolventiler AdBlue

  • Elaflex ZVA AdBlue HV är en Automatisk Pistolventil för tankning av AdBlue (urealösning) i tunga fordon över 3,5 ton

  • Elaflex ZVA AdBlue LV är en Automatisk Pistolventil för tankning av AdBlue (urealösning) i fordon under 3,5 ton