Renovering av Pistolventiler

Sikama har sett ett ökat behov av service och reparation av pistolventiler och då speciellt för AdBlue. Pistolventilerna kommer ofta in till oss för åtgärd och är då i mycket dåligt skick med mycket kristalliserad AdBlue i svivel, pip och trycke. De är då tröga, svåra att använda och läcker ofta, men blir efter omvårdnad nästan som nya. Skicka era AdBlue-pistoler till Sikama för renovering och få tillbaks dem servade, testade och i "nyskick".