Provtryckning av slang

Sikama monterar, provtrycker, katalogiserar, servar och utfärdar certifikat för monterade slangar. För att säkerställa att slangar inte går sönder efter en tids användning är det viktigt att välja rätt slang för en specifik vätska. Dessutom är det mycket viktigt att kopplingar som ansluts till slangen är anpassade till mediet som flyter igenom slangen. Många års erfarenhet av slangmontage och fortlöpande kontroll av slangarna minskar risken för slangbrott och läckage. Genom regelbunden kontroll och service av slangarna minskar risken för både material- och personskador.

Slangen är ofta den delen av en konstruktion som är mest utsatt för slitage. För att förebygga slangbrott och läckage är därför regelbunden kontroll och provtryckning en god investering för att minimera risken för haverier.

Sikama utfärdar provtryckningsintyg efter genomförd provning och/eller besiktning. Intygen kan användas som underlag i det egna kvalitets-, miljö- och säkerhetsarbetet. Vi kan därför även katalogisera slangar och kalla in dem för provtryckning och kontroll enligt överenskommet intervall.