Kalibrering av flödesmätare

Visar flödesmätarna rätt?

Flödesmätare har olika flödesområden, mätnoggrannhet och repeternoggrannhet. Kraven ökar på att veta förbrukningen av t ex olja, sprit, olika typer av bränslen och kemikalier. I vissa fall ligger lagar och förordningar till grund för att mätare måste hålla en viss mätnoggrannhet och att de kontrolleras med ett viss intervall.

Företag och t ex energiverk vill också i många fall veta sin förbrukning och att de betalar eller debiterar för rätt volym.

Förbättrad mätnoggrannhet

I många fall kan mätarna justeras och kalibreras med mycket gott resultat, framgår av vidstående kalibreringsexempel.

Mätnoggrannheten går i många fall att förbättra genom att t ex kalibrera mätaren för ett smalare flödesområde, än det den är fabrikskalibrerad för.  

Kalibreringscertifikat med spårbarhet

Sikamas provanläggning består av ett antal kalibrerade kärl som regelbundet kontrolleras mot av myndighet godkänd utrustning.

Spårbarheten till dessa anges alltid i de kalibreringscertifikat som utfärdas. Dessutom används mastermätare som är kalibrerade mot ovanstående kalibrerade kärl.