Överströmningsventil HV/HVF högtryck

Tryckbegränsningsventil HV/HVF är en pilotstyrd överströmningsventil som används i hydrauliksystem och smörjoljesystem för att skydda mot trycktoppar.

  • Pilotstyrd
  • Flexibelt montage, både vågrätt och lodrätt
  • Invändig gänganslutning eller SAE-flännsanslutning
  • Finns i ATEX-utförande