Monterad PTFE- & Metallslang

PTFE-slangens långa livslängd ger den en överlägsen totaltekonomi jämfört med slangar av annat material. Dyra driftsstopp med produktionsbortfall och extra arbetskostnader minimeras därmed.

PTFE-slang motstår de flesta kemikalier, lösningsmedel och syror och är av den anledningen den rätta lösningen för processer med aggressiva och frätande kemikalier.

 

Visa mer info