Kemikalieslang

  • Kemikalieslangar används för det flesta kemikalier, bensol, toluen, lösningsmedel, livsmedels- och petroleumprodukter. Slangarna har olika typ av lining, som t ex Teflon, NBR, UPE m fl
  • Slangarna finns i dimensioner från ½˝ till 6˝
  • För temperaturer från -30 till 200 °C
  • Klarar tryck upp till max 25 bar