Gummikompensatorer Vatten & Avlopp

Elaflex Gummikompensatorer för vatten och avloppsvatten

Typ Innerskikt Primärt användningsområde
 ERV-R Butyl / EPDM Med dricksvattengodkännande 
 ROTEX EPDM TÜV-godkänd för hettvattensystem 
 ERV-CR CR Ekonomiskt alternativ 
 ERV-BR BR För slitande medier
 ERP Butyl / EPDM  Högflexibel