Elaflex Gummikompensatorer

  • Elaflex Gummikompensatorer tillverkas i många utföranden och material för att klara olika vätskor och även gaser
  • Gummikompensatorer används för att avlasta ledningar och ta bort vibrationer
  • De används inom petroleumindustrin och VA-sektorn
  • Inom övrig industri för exempelvis bensin, diesel, eldningsolja, kemikalier, syror, lutar, vatten m m
  • Kan erhållas med ett stort antal certifikat
  • Materialcertifikat 3.1 (option)
Visa mer info