Tätningslösa pumpar

De pumpar som inte har någon genomgående axel, med dynamisk (roterande) tätning från drivkällan till pumpdelen, benämns ofta som tätningslösa pumpar. Vanligtvis finns det någon dynamisk roterande axeltätning som t ex mekanisk plantätning eller läpptätning där axeln roterar mot en läpp som smörjs av det pumpade mediet. I dessa fall finns det risk för läckage när tätningen slits eller havererar.

Tätningslösa pumpar har ingen roterande genomföring utan är endast tätad med statiskt klämd tätning som t ex kan vara en O-ring som kläms mellan pumphus och magnethus i en magnetkopplad pump, membranet som skiljer pumphusets vätskedel från den drivande delen genom att membranets ytterkanter pressas ihop mellan pumphuset och drivkällan.

Våra magnetkopplade pumpar, tryckluftsdrivna membranpumpar, slangpumpar, fatpumpar och doseringspumpar är tätningslösa.