Fill-Rite Tankningspumpar

Fill-Rite Tankningspumpar finns med 230 VAC, 24 VDC och 12 VDC elmotor i explosionstätt utförande (ATEX-godkänd) och är därmed godkänd för pumpning av bensin.

  • Fill-Rite-pumpen består av en självsugande Lamellpump med inbyggd överströmningsventil och grovfilter/sil samt on/off brytare
  • Elmotorn har termiskt överlastskydd och är avsedd för ca. 30 min kontinuerlig drift
  • Pumpen klarar en sughöjd på ca. 3-4 m
  • Angivet flöde gäller vid fritt utlopp och sjunker beroende på motståndet efter pumpen
  • Alla standardutrustningar klarar inblandning av upp till 20 % etanol och 20 % biodiesel (RME)
  • OBS! Slang och Pistolventil tillkommer