ARO Membranpump EXP Conductive CPVDF 2"

AROs elektriskt ledande PVDF-pump (CPVDF) erbjuder kortare stilleståndstid och lägsta ägandekostnad i mycket kritiska applikationer, inklusive hantering av frätande kemikalier i farliga miljöer. Jämfört med en elektriskt ledande Teflon-pump (CPTFE) är fördelarna:

  • bättre mekaniska egenskaper ger en mer tillförlitlig tätningsförmåga
  • bättre ytjämnhet gör den mer motståndskraftig mot nötning
  • Lägre kostnad: längre livslängd, längre underhållscykler, lägre investeringskostnad
  • 50% lägre vikt – lättare att transportera, reparera och driftsätta

Dessutom:

  • ATEX Group II 2GD X och lämplig i NEC/CEC klass I & II, Div 1 & 2, Group A-D-miljöer
  • Högre flödeskapacitet än de flesta konkurrerande pumpar
  • Fler automatiseringsalternativ. ARO® EXP-pumpar kan utrustas eller även eftermonteras med fjärrmanövrering och sensorer
 AntalArtikelnr.BenämningBeskrivning
36-17282010Membranpump EXP 2" CPVDF, PD20E-FNS-KTTPVDF/PTFE/PTFE
Tekniska data
Modell:EXP 20E
Material hus:Conductive PVDF (Elektriskt Ledande PVDF)
Material säten:PVDF
Material membran:PTFE (standard)
Long-Life PTFE (option)
Material kulor:PTFE
Storlek:2"
Flöde:max 697 l/min
Deplacement:5,30 l/cykel
Lufttryck:1,4...8,3 bar
Arbetstryck:max 8,3 bar
Mediatemperatur:max 93 °C
Anslutning:2" DIN-flänsanslutning sida
Sugförmåga torr:max 4,2 m
Partikelstorlek:max 6,4 mm
ATEX-klass:II 2GD X

Funktionsprincip

ARO tillverkar tryckluftsdrivna, dubbelverkande membranpumpar. De båda membranen är sammanbundna med en axel och rör sig samtidigt. Membranen sätts i rörelse när tryckluft släpps in bakom det ena membranet och pressar ut vätskan i pumpkammaren, samtidigt sugs vätska in i den andra pumpkammaren. Därefter upprepas förloppet i motsatt riktning.

ARO Membranpumpar har 4 backventiler som växelvis öppnar och stänger. När vätskan i pumpkammaren pressas ut öppnas den övre ventilen samtidigt som den undre stängs. Samtidigt suger membranet i den andra pumpkammaren in vätska och då öppnas den undre ventilen och den övre stängs.

Den obalanserade huvudventilen fördelar luften mellan de båda membranen. Huvudventilen styrs av en pilotventil som mekaniskt aktiveras av membranens ändlägen, vilket gör att pumpen aldrig stannar i ett mellanläge.

3D-animation av funktionsprincipen finns att finna under VideoARO Membranpumpar eller i appen ARO Product Park.

Kapacitetskurva

Måttritning