Tillbehör Fatpumpar

  • En Fatpump kräver viss form av kringutrustning så som slang och slangklämma för att fungera
  • Arbetet kan dessutom förenklas, livslängden på pumpen kan förlängas och man kan få kontroll på förbrukning om t ex Pistolventil, Flödesmätare och Väggfäste används
  • För att klara aggressiva, korrosiva, brandfarliga och/eller explosiva vätskor är det viktigt att kontrollera vätskans egenskaper och se till att fatpump och kringutrustning tål den pumpade vätskan
  • För att skapa en komplett utrustning för hantering av vätskor från fat, cipaxbehållare, damejeanner, dunkar och andra tankar kan Sikama erbjuda ett brett program av tillbehör i form av Flödesmätare, Slangar, Kopplingar, Kamlock snabbkopplingar, Silkorgar, Fatförskruvningar m m