grün Fatpumpar

  • Fatpumpar används på de flesta industrier för pumpning av vätskor ur fat och behållare
  • grüns unika patentsökta tätningslösa pumprör gör pumpningen lätt och säker
  • Med en enkel bajonettfattning kopplas motor och pumprör samman och därmed kan motorn lätt flyttas mellan olika pumprör
  • Motorn startas enkelt, även med handskar, via den kraftiga vippströmbrytaren
  • Varvtalsreglerad motor (option)
  • Finns i ATEX-utförande