Excenterskruvpumpar RJ

RJ-serien är utvecklad för applikationer med låga flöden som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet. Excenterskruvpumparna lämpar sig till ett stort antal applikationer från rena och klara vätskor till slitande, korrosiva och viskösa medier. Används ofta som doseringspump då repeterbarheten är bättre än 1%. Excenterskruvpumparna i RJ-serien finns i 6 storlekar med flöden från 0,68…500 l/h vid 6, 12 och 24 bar differenstryck.

  • Excenterskruvpumparnas kapacitet är direkt proportionell mot hastigheten
  • Excenterskruvpumparna är självsugande upp till 6 mvp
  • Har stort kapacitetsområde 1:50
  • Ger ett jämnt, ickepulserande och skonsamt flöde
  • Har lågt NPSH
  • Är enkla att sköta och har låga driftskostnader

Excenterskruvpumparna i RJ-serien är konstruerade för att hantera en stor mängd vätskor för många applikationer inom industrier som: Avloppsreningsverk, Papper & Cellulosa, Kemiska processer, Läkemedel, Petrokemi, Petroleumraffinering, Kosmetika, Gruv, Livsmedel m fl.

RJ-seriens excenterskruvpumpar passar mycket bra för dosering av de flesta vätskor. De pumpar pulsationsfritt från 0,7 l/h upp till ca 600 l/h.
Vid frekvensomvandlardrift går det att nå kapacitetsområde 1:50. Pumparna klarar tryck upp till 24 bar.

Pumpserie RJ
Modell RJ01 RJ03 RJ07 RJ14 RJ30 RJ80L
 
 Kapacitet - liter/h
7 17 42 84 166 460
 
 Tryck - bar
24 24 24 24 24 6

Tekniska data

Material hus:Rostfritt stål 316
Material stator:Naturgummi, NBR, High nitril, EPDM, Hypalon, FKM, Aflas, HNBR
Material rotor:Rostfritt stål 316
Material axel:Rostfritt stål 316
Viskositet:max 30 000 cSt

Konstruktion

RJ konstruktion

RJ dimensioner

Sprängskiss

Sprängskiss Excenterskruvpumpar RJ