Excenterskruvpumpar

Excenterskruvpumpar, kallas även PC-pumpar (progressive cavity pumps) eller mono-pump, är förträngningspumpar avsedd för viskösa och slitande vätskor eller vätskor som innehåller fibrer och partiklar. Pumpens konstruktion gör att mediet hanteras mycket skonsamt, utan turbulens och med ett minimum av pulsation.

Excenterskruvpumpars skonsamma gång gör att de flesta typer av medier, från lättflyktiga oljor till avvattnat slam och kalk kan pumpas.

Excenterskruvpumpen är relativt okänslig för tryck och viskositetsvariationer. Pumpen har god sugförmåga och flödet regleras med varvtalet.

Visa mer info

Funktionsprincip