Centrifugalpumpar

  • Centrifugalpumpar används primärt för att transportera lågviskösa vätskor.
  • Det finns två olika typer av Centrifugalpumpar – normalsugande och självsugande.
  • Vanliga normalsugande centrifugalpumparna suger i allmänhet ned till 7 meters undertryck. Detta gäller dock inte för självsugande centrifugalpumpar.
  • De centrifugalpumpar som normalt kallas självsugande, suger ned till 7-8 meters undertryck. Skillnaden är att dessa pumpar klarar att evakuera luft som finns eller kommer in i sugledningen. Något som den normalsugande pumpen ej klarar, då det samlas luft i centrum på pumphjulet.
Visa mer info