Pumpar

  • Pumpar som passar för de flesta applikationer inom kemisk industri, petrokemisk industri, hydraulik, livsmedelsindustri, läkemedelsindustri, papper och massa m m
  • Pumparna finns i olika material; allt från gjutjärn till diverse specialplaster
  • De finns med kapacitet från delar av liter per timme till 350 m³/h
  • För arbetstryck upp till 400 bar
Visa mer info