Pesu-Karhu Spolmunstycken

  • Robusta Spolmunstycken av mycket hög kvalitet
  • För rengöring av golv och maskiner i slakterier, mejerier, storkök, tvätthallar, bensinstationer, badinrättningar, pappersindustri, brandsläckning
  • Reglerbara spolmunstycken som möjliggör steglös ändring av strålen, från punktstråle till vid stråle eller dimma
  • Flöden upp till 300 l/min och tryck upp till 16 bar
Visa mer info