Pistolventiler & Spolmunstycken

  • Robusta Spolmunstycken eller Spolhandtag av mycket hög kvalitet. För rengöring av golv och maskiner i slakterier, mejerier, storkök, tvätthallar, bensinstationer, badinrättningar, pappersindustri, brandsläckning
  • Pistolventiler eller Pistolhandtag för tankning av personbilar, motorcyklar, lastbilar, bussar, arbetsmaskiner m m