Flödesriktare Vortab

Flödesriktare Vortab Finns i plera utföranden (VIS, VIP och VEL) och minskar drastiskt behovet av raksträcka innan en flödesmätare och ger ett mycket lågt tryckfall.

Ladda ned