Kopplingar

Det finns många olika typer av kopplingar som är anpassade för olika användningsområden. Vissa kopplingar är droppfria och underlättar hanteringen av vätskor i alla typer av miljöer. Andra kopplingar är snabbkopplingar som gör det enkelt att koppla ihop slangar med tankar eller kärl vid transport av till exempel vätskor och gaser. Här är några exempel på kopplingar som kan vara lämpliga för olika användningsområden:

  • Kamlock Snabbkoppling av kamarmstyp
  • AUTOLOK Snabbkopplingar med låsbara armar
  • TW-kopplingar
  • Slangkopplingar
  • Droppfria Kopplingar lika Todo enligt NATO STANG 3756
  • Snabbkoppling/Kardankoppling M42
  • Hygieniska Kopplingar
Visa mer info