Kopplingar

  • Det finns många olika typer av kopplingar beroende på användningsområde
  • Det kan röra sig om snabbkopplingar och droppfria kopplingar som underlättar hanteringen av vätskor i alla typer av miljöer
  • Kamlock Snabbkoppling av kamarmstyp
  • AUTOLOK Snabbkopplingar med låsbara armar 
  • TW-kopplingar är ett tyskt kopplingssystem för i första hand tankbilar och kembilar (TW=Tankwagen)
  • Slangkopplingar finns som Klämbackskoppling eller Hylskoppling 
  • Droppfria Kopplingar lika Todo enligt NATO STANG 3756
  • Snabbkoppling/Kardankoppling M42 är en kardankoppling i stål, rostfritt stål eller aluminium för främst slambilar
  • Hygieniska Kopplingar som SMS, DIN, Tri-Clamp m.fl.