SikaDel 2.2 Leveransrapportering

Genom att ansluta pulsutgången från valfri flödesmätare till SikaDel 2.2 Leveransrapporteringssystem kan mängden levererad produkt dokumenteras på den tillhörande skrivaren.

När leveransen är avslutad skrivs

  • Åkeriets namn
  • Bilens nummer
  • Levererad produkt (exempelvis AdBlue)
  • ID nr
  • Leveransnummer
  • Datum/tid
  • Levererad volym
  • Ackumulerad total

ut på Kvittoskrivare TM-T88V med knappen "Print/Reset".

Matningsspänning: 24 VDC ±10 %

AntalArtikelnr.BenämningBeskrivning
792-20120SikaDel 2.2 Leveransrapporteringssystem
792-20200Konfigurering, Test & Dokumentation