Tillbehör LC Rotormätare

Till LC Rotormätare finns det ett stort antal tillbehör såsom;

  • Pulsgivare
  • Förinställningsverk
  • Räkneverk
  • Kvittoskrivare
  • Filter
  • Luftstoppventiler
  • Luftavskiljare (LASK)