LC Materialklass 2

LC Rotormätare för mätning av:

  • Flygbensin
  • Flygfotogen