LC Materialklass 16

LC Rotormätare av anoidiserad aluminium för mätning av:

  • Lösningsmedel, t ex metanol, etanol
  • Toluen, xylen, nafta
  • Aceton, MEK, MIBK
  • Alkoholer