Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-500w

Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-500w arbeterar med mätprincipen Transit-time för volymetrisk flödesmätning av rent vatten i ledningar upp till 10" (DN 250).

Genom att givarna är "clamp on" kan den monteras direkt utan på rör och med ultraljud mäta flödet, utan att röret behöver kapas.

  • Processen behöver inte stängas av för installation och underhåll
  • Eliminerar kostnaderna för inline flänsar och rördelar
  • Inga rörliga delar att underhålla
  • Ingen tryckförlust
  • Kan mäta i två flödesriktningar

Funktionsprincip

Transit time flödesmätare använder två givare som fungerar som båda ultraljudsändare och mottagare. Flödesmätaren arbetar med att växelvis sända och ta emot en frekvensmodulerad skurar av ljudenergi mellan det två givarna. Ljudskuren skickas först flödesriktningen och därefter emot flödesriktningen. Eftersom ljudenergi i en rörlig vätska färdas snabbare i flödesriktningen (nedströms) än vad den gör när den färdas emot flödesriktningen (uppströms) kan en tidsdifferens beräknas. Med denna tidsdifferens kan flöde och flödeshastighet beräknas.

Användningsområde

Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-500w är väl lämpad för byggnadsautomation, vattenfördelning och avloppsvattenuppsamling i nya och ombyggnadsapplikationer. Förutom att den har lägre installationskostnader än en inline-mätare kan Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-500w installeras samtidigt som systemet används utan att driften behöver brytas.

Genom att ansluta Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-500w till Badger Meter® AquaCUE eller BEACON "analytics cloud", blir mätaren en del av system för vattenhantering och övervakning av vattenanvändning i kommersiella byggnader, campus och andra stora anläggningar.