Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-5000

Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-5000 arbetar enligt mätprincipen Transit-time för volymetrisk flödesmätning eller energimätning (BTU). Genom att givarna monteras direkt utanpå rör ("clamp on") och flödet mäts med ultraljud, har givarna ingen direktkontakt med mätmediet.

TFX-5000 används för mätning av vätskor med en partikelhalt på max 10-15 % fasta partiklar, i vätskefyllda rörsystem från DN 12 till DN 3000 (½"...120").

Fördelar med Ultraljudsmätning

 • Genom att givarna monteras direkt utanpå rör ("clamp on") och flödet mäts med ultraljud, behöver inga rör kapas
 • Processen behöver inte stängas av för installation och underhåll
 • Eliminerar kostnaderna för inline flänsar och rördelar
 • Inga rörliga delar att underhålla
 • Ingen tryckförlust/tryckfall över mätaren

Fördelar med Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-5000

 • Mäter flödet i båda riktningar
 • Stor, lättläst digital display
 • Totalräkneverk med möjlighet att mäta framflöde, returflöde och nettoflöde
 • Innehåller datalogger för upp till 8 parametrar/lagring (standard)
 • Kan 0-kalibreras under drift, vid konstanta driftsförhållanden
 • Modbus® RTU eller BACnet® MSTP över EIA-485;Modbus TCP/IP, anslutning till AquaCUE®/BEACON®
 • Konfigurering och felsökning via USB med SoloCUE
 • Kan uppgraderas i fält - t ex kompletteras med kommunikation
 • Robust aluminiumkapsling ger lång livslängd i tuffa miljöer
 • Finns i ATEX-utförande
Visa mer info
Tekniska data
Modell:TFX-5000
Mätprincip:"Clamp-on" Transit-time
för vätskor utan partiklar
Dimension:DN 15..DN 3000
Flödeshastighet:0,015...6 m/s (små rör, beroende på rör och media)
0,015...12 m/s (mellan och stora rör, beroende på rör och media)
Mätnoggrannhet:±1 %
Temperatur omgivning:-20...60 °C
Display:Grafisk display med bakgrundsbelysning och Keypad
Ingångar:1 x 5...30 VDC, isolerad (digital)
Pulsutgång:2 x open collector, max 5 kHz
Utgång:1 x 0/4...20 mA, max 800 ohm, internt eller externt matad (analog)
Interface:EAI-485 (ModBus RTU eller BACnet MS/TP) (standard)
10/100 Base T RJ45, kommunikation via ModBus TCP/IP Ethernet (option)
Datalogger:8 GB, upp till 8 parametrar/lagring, lagringstid från 1 sek upp till 1 dag
Matningsspänning:85...264 VAC 47...63 Hz @ 24 VA, max 1 A trög säkring
20...26 VAC 47...63 Hz @ 0,5 A, max 2 A trög säkring
9...28 VDC @ 8 W
Skyddsklass:IP 67
Mått:165,1 x 165,1 x 92,2 mm (B x H x D)
ATEX-klass:II 3 G D Ex ec ie nC IIC T4 Gc, Ex tc IIIB T100° C Dc, T(omgivning): -25...60 °C (Option)

Video

Funktionsprincip

Transit-time flödesmätare mäter tidsskillnaden för en ultraljudsvåg att färdas med flödet och emot flödet. Tidskillnaden används för att beräkna vätskans hastighet i ett slutet rörsystem. De givare som används vid transit-time-mätning fungerar växelvis som sändare och mottagare. Transit-time-mätningar är dubbelriktade och är mest effektiva på västkor med låga koncentrationer av supenderade partiklar och som är soniskt ledande.

En ultraljudsmätare utrustad med värmeflödesfunktioner mäter hastigheten på en mängd värme som levereras eller tas bort från enheter som värmeväxlare. Genom att mäta den volymetriska flödeshastigheten för värmeväxlarvätskan, temperaturen vid inloppsröret och temperaturen vid utloppsröret kan energianvändningen beräknas.

Konstruktion

Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-5000 finns i olika konfigurationer som gör det möjligt för användaren att välja en mätare med funktioner som är lämpliga för att uppfylla specifika applikationskrav.

Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-5000 finns i två versioner:

 • En flödesmätare - för dricksvatten, avloppsvatten, kylvatten, vatten-glykolblandningar, alkoholer och kemikalier
 • En energimätare (BTU) för mätning av uppvärmning/kylning. Används i kombination med dubbla motståndsgivare (RTD) för temperaturmätning - idealisk för fastighetsautomation, värme/ventilation/luftkonditionering (HVAC)

Användningsområde

Dynasonics Ultraljudsmätare TFX-5000 Transit-time passar bra för flödesmätning av:

Dricksvatten Etylenglykol 100% Diesel
Avloppsvatten Etylenglykol 50% Propylenglykol 100%
Destillerat vatten Etylenglykol 30% Propylenglykol 50%
Havsvatten 3,5% Bensin Propylenglykol 30%
Saltvatten 3,5% Glycerin "Stoddard solvents"
Saltvatten 10% Isopropanol Terpentin
Aceton Jet A-1/JP8 Svavelsyra 96%
Ammoniak Jet A-1/JP4 Saltsyra 36%
Bensen Fotogen Florvätesyra 49%
Etanol Metanol  


Transit-time bör undvikas vid

 • Slam (inte soniskt ledande)
 • Slurries (absorberar ultraljud)
 • Emulsioner (inte homogena)
 • Torra cementrör (dålig ledare av ultraljud)
 • Delvis fyllda rör (dålig ledare, felmätningar)
 • Flerskiktsvätskor (samma som delvis fyllda rör)

Installation

Måttritning

Mått i mm

Fältmontage


Panelmontage