Flödesmätare

  • Flödesmätare som sitter i alla typer av applikationer, allt från renrum vid elektroniktillverkning till långt ner i gruvor och inom tung industri
  • De kan erbjudas i många olika material från gjutjärn till specialplaster
  • Vissa flödesmätare klarar viskositet upp till 500 000 cP
  • Flödesområdet sträcker sig från delar av liter/timme till 1 880 m³/min
  • Finns för arbetstryck upp till 480 bar