Automatfilter Typ 6.18.2 Heavy Duty

Automatfilter 6.18.2 har utvecklats speciellt för filtrering av vatten under mycket krävande förhållanden. Typiska applikationer är icke förfilterat flodvatten och mycket fiberbelastat processvatten (vitvatten) i pappersframställning. Filtret levererar optimal filtrering vid mycket höga föroreningsnivåer, vid förorening som är svår att få bort och vid låga arbetstryck.

Den beprövade principen för backspolning har kompletterats med en effektiv dubbel backspolningsfunktion. Roterande spolarmar är belägna både över och under filterelementen.
Filterelementen spolas alternerande (dvs inte samtidigt) med filtermediet ovanifrån och nedanifrån, utan produktionsavbrott.

Tekniska data

Media:Vatten, saltvatten
Anslutning:DN 200...DN 1000
Filterelement:Tvärspaltad insats med slät yta och hydrodynamikelement
Filtrering:30 µm...5 mm
Max-flöde:10 000 m³/h
Backspolningsmedia:Eget media
Tryckklass:PN 6 / PN 10 (högre tryck på förfrågan)
Material hus:Stål
Gummerat stål
Rostfritt stål
Speciallegeringar
Utförande:Cylindriska filterinsatser, öppna i båda ändar, med hydrodynamikelement
Alternerande återspolning med sekundär spolarm

Ladda ned