Automatfilter aquaBoll

Det nya Automatfiltert aquaBoll är baserat på ett nytt plattformskoncept. Filtret är utvecklat med ett flerdelat hus med många adaptiva möjligheter och hög prestanda – och allt detta på minsta möjliga utrymme. Filtrerelement, variabla anslutningspositioner såväl som olika filterhusmaterial är väsentliga komponenter för optimal anpassning efter era specifika filtreringskrav.

  • Adaptiva filtreringskonfigurationer
  • Flerdelat hus
  • Flertal interiör- och exteriörbeläggningar
  • Flexibel positionering av anslutningarna
  • Höga flöden på minimum installationsutrymme
Visa mer info

Tekniska data

Media:Vatten, saltvatten
Anslutning:DN80...DN400
Filterelement:Veckat finmaskigt cylinderelement (10...80 µm)
Filterstavar (100 µm...1 mm)
Cylindriskt siktelement (2, 3 och 5 mm)
Filtrering:10 µm...5 mm
Max-flöde:1 750 m³/h
Backspolningsmedia:Eget media
Tryckklass:PN 10 / PN 16
Material hus:Segjärn
Gummerat segjärn
Speciallegeringar
Utförande:Cylindriska element, öppna i båda ändar (bipolär funktionsprincip)

Ladda ned