Bollfilter Produkter

Enkelfilter

Används överallt i anläggningar där det går att avbryta filtreringsprocessen eller stänga av filtret för att rengöra filterinsatsen utan att det orsakar problem.

Dubbelfilter

Dubbelfilters styrka är att det inte är nödvändigt att stänga av anläggningen när filterelementet är smutsigt.

Automatfilter

Eliminerar regelbundna avbrott för underhåll och rengöring av filtret. De passar därför särskilt bra i anläggningar som ska drivas helautomatiskt utan personal och sänker driftskostnaderna avsevärt.