Bollfilter Applikationer

  • Vatten, saltvatten

  • Olja, bränsle, skärvätska

  • Luft, gas