Filter

Principen med filtrering är egentligen enkel och allmänt förekommande i vår vardag. Filtrering innebär att en vätska eller en gas passerar genom ett filterelement, vars maskor, porer eller öppningar är dimensionerade på ett sådant sätt att oönskade fasta partiklar inte kan tränga igenom.

  • För att skydda pumpar, flödesmätare och annan utrustning från partiklar och igensättning krävs i många fall någon typ av filterlösning

  • Beroende på applikation och förutsättningar kan dessa filter vara utformade många olika sätt

  • Det kan vara enkla smuts- eller grovfilter

  • Det kan vara avancerade automatfilter – Sikama är sedan många år distributör för tyska Bollfilter (Boll & Kirch)