SikaDel Leveransrapportering

Genom att ansluta pulsutgången från valfri flödesmätare till SikaDel Leveransrapporteringssystem kan mängden levererad produkt dokumenteras på den tillhörande skrivaren.

När leveransen är avslutad skrivs följande ut på den tillhörande skrivaren:

  • Åkeriets namn
  • Bilens nummer
  • Levererad produkt (exempelvis AdBlue)
  • ID nr
  • Leveransnummer
  • Datum/tid
  • Levererad volym
  • Ackumulerad total