Doseringssystem SikaDos VI

  • SikaDos VI är ett komplett system för dosering och batchhantering av vätskor
  • Doseringssystem SikaDos VI är framtaget för att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt styra dosering, inblandning och påfyllning av vätskor i kärl och processer
  • SikaDos VI är moduluppbyggt och består i grunden av en doseringselektronik och en flödesmätare som tillsammans styr t ex en magnetventil
  • Tack vare att doseringssystemet är moduluppbyggt kan det lätt anpassas för de flesta applikationer och vätskor, oavsett vätskornas viskositet och övriga kemiska egenskaper
  • En vanlig applikation är dosering av t ex vatten och kemikalier vid recepthantering d v s vid återkommande noggrann blandning av vätskor
  • Doseringssystem SikaDos VI har en robust konstruktion som gör det enkelt och mycket användarvänligt
  • Doseringen är exakt, har hög repeternoggrannhet och övervakas av inbyggda larmfunktioner i doseringselektroniken
  • Detta gör SikaDos VI till en mycket ekonomisk investering med lång livslängd och låga driftskostnader

Systemet har villkorsstyrning som göra att om villkoret inte är uppfyllt så kan doseringen inte startas. Ett villkor kan vara att volymen i förrådstanken är för låg eller att en ventil måste vara öppen för att doseringen ska kunna startas.

AntalArtikelnr.BenämningBeskrivning
791-10440SikaDos VI Doseringssystem / 230 VAC, villkor