Doseringspumpar

Under senare år har det skett en enorm utveckling av kemin bakom återvinning och desinficering av vatten, vilket medfört utmaningar för doseringsteknik. Allt mer komplexa applikationer kräver intelligenta doseringspumpar och styrsystem för optimal dosering i processen.

Membrandoseringspumparna från Ecolab Engineering GmbH klarar dessa utmaningar. De erbjuder både traditionell och toppmodern drivningsteknik, nya dimensioner av användarkomfort och intelligent flödesstyrning.

Processer

Ecolab Membrandoseringspumpar kan användas i många olika processer som desinficering, pH-justering, kemisk dosering, CIP (Cleaning in Place), biocider, koagulering, utfällning/flockning, filtrering, omvänd osmos.

Applikationer och branscher

Dricksvattenrening, avloppsrening, processvatten, kemisk industri, massa och papper, laboratorieteknik, bryggerier m fl.