Dosering, Blandning, Tankning

Sikama AB har sedan 1968 levererat utrustning för tankning och dosering och har därigenom både en långerfarenhet och ett brett produktprogram för denna typ av utrustning.

  • Pumpar
  • Flödesmätare
  • Slang
  • Kopplingar
  • Filter